IEDER KIND MOET 'GEWOON' KUNNEN SPORTEN!

MISSIE EN VISIE

OVER DE ESTHER VERGEER FOUNDATION

VISIE

Sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Door sport sta je positiever en sterker in de maatschappij. Sport heeft veel te bieden. Vooral aan degenen die op achterstand staan in de samenleving. Zoals kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Voor hun is sport een kans om de beperking aan te kunnen, een kans om mee te doen, een kans op een eigen toekomst.

MISSIE

Stimuleren dat kinderen en jongeren met een handicap een kans krijgen om te sporten en dat ze die kans pakken. Want die ene kans is het begin van een toekomst. De Esther Vergeer Foundation doet dat voor kinderen en jongeren van over de hele wereld, maar om te beginnen in Nederland.

BESTUUR EN DIRECTIE

Het bestuur van de Esther Vergeer Foundation houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken en de activiteiten van de foundation. Het bestuur heeft een controlerende taak en wordt ingezet als klankbord. Het bestuur is onbezoldigd en komt vier keer per jaar samen tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur van de foundation bestaat uit vier personen. Bij de samenstelling van het bestuur is er gekeken naar de sportieve, zakelijke en maatschappelijke achtergrond en/of ervaring bij charitatieve organisaties. Daarnaast is gekeken naar de affiniteit met (gehandicapten)sport.

Voorzitter – Berno Kleinherenbrink, bestuursvoorzitter LeasePlan. “De Esther Vergeer Foundation levert een hele bijzondere bijdrage aan de maatschappij. Met Esther als inspirerend voorbeeld worden veel kinderen in staat gesteld op een leuke manier te sporten. Met veel plezier zet ook ik me de komende jaren in voor verdere uitbouw.”

Penningmeester – Frans de Bruijn, registeraccountant, partner EY. Frans is sinds 1999 verantwoordelijk voor alle sportsponsering vanuit EY, waaronder NOC*NSF, Olympisch en Paralympisch. Daarnaast is Frans penningmeester van de Stichting Sport en Zaken en van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging.

Bestuurslid – Esther Vergeer, oprichter, boegbeeld en zeer nauw betrokken bestuurlid van de foundation. Esther won zeven keer goud op de Paralympische Spelen en is 13 keer opeenvolgend ranglijstaanvoerster geweest tijdens haar tenniscarrière. Ze beëindigde in 2013 haar succesvolle carrière na een reeks ongeslagen wedstrijden in het enkelspel van 470. Esther is directeur van het ABN AMRO World Wheelchair Tournament. Daarnaast is adviseur van NOC*NSF voor het Paralympische Team.

Bestuurslid – Erik Ruts, directeur Sponsorbrein. In de jaren daar aan voorafgaand heeft Erik o.a. gewerkt bij EY, waar hij verantwoordelijk was voor corporate sponsoring en bij NOC*NSF waar hij verantwoordelijk was voor topsportbeleidsontwikkeling en kennismanagement.

Bestuurslid - Youssef Eddini, director Branding & Communications ABN AMRO.

Directeur – Marie-Louise Lemmen geeft dagelijks leiding aan de Esther Vergeer Foundation. Marie-Louise werkt al meer als tien jaar in de sportwereld en heeft diverse management functies bekleed o.a. bij NOC*NSF en de hockeybond.

TEAM

Het team van de Esther Vergeer Foundation bestaat uit de directeur, een drietal projectmanagers, stagiaires en vrijwilligers. Dagelijks zorgen zij dat er invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de foundation.

BELEIDSDOCUMENTEN

INFORMATIE

Hieronder vindt je een overzicht van de beleidsstukken tot nu toe. Om de beleidstukken te downloaden moet je beschikken over Adobe Acrobat Reader. Download Adobe Acrobat Reader om PDF te lezen.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2019 is het meerjarenbeleidsplan van de Esther Vergeer Foundation.
Klik hier om het beleidsplan 2017-2019 te downloaden.

Jaarverslagen

De Esther Vergeer Foundation hanteerde tot en met 2014-2015 een zogenaamd gebroken boekjaar (gekoppeld aan de schooljaren). Om praktische redenen is dit aangepast in onze statuten en dus is er in het boekjaar 2015-2016 sprake van een verlengd boekjaar.

Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan een toelichting over onze activiteiten en/of financiën, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met Marie-Louise Lemmen, directeur. Telefoonnummer 06-51893849 of marie-louise@esthervergeerfoundation.nl

Hieronder vind je het meest recente jaarverslag.

  • Klik hier om het jaarverslag 2015/2016 te downloaden.
  • Klik hier om het jaarverslag 2014/2015 te downloaden.
  • Klik hier om het jaarverslag 2013/2014 te downloaden.

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen worden sinds 2015-2016 opgemaakt door Brouwers Accountants. Om de voortgang van de begroting te bewaken wordt er ieder kwartaal gewerkt met voortgangsrapportages.

De Esther Vergeer Foundation hanteerde tot en met 2014-2015 een zogenaamd gebroken boekjaar (gekoppeld aan de schooljaren). Om praktische redenen is dit aangepast in onze statuten en dus is er in het boekjaar 2015-2016 sprake van een verlengd boekjaar.

  • Klik hier om de jaarrekening 2015/2016 te downloaden.
  • Klik hier om de jaarrekening 2014/2015 te downloaden.
  • Klik hier om de jaarrekening 2013/2014 te downloaden.

Statuten

  • Klik hier om de statuten te downloaden.